Coach Bams memaparkan ide-ide briliannya dalam buku yang ditulisnya ini THE POWER OF SYIRKAH, bagaimana berbisnis secara syirkah dengan amanah, […]